quotes Ερευνητικοί Άξονες

 

 

 

 Μετρήσεις, έλεγχος ποιότητας και μέθοδοι επεξεργασίας και ομογενοποίησης μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών χρονοσειρών

Σταθερά ισότοπα (18Ο και 2Η) στη βροχή και τους υδρατμούς

Υπεριώδης ακτινοβολία: μετρήσεις, μαθηματική προτυποποίηση και βιολογικές δόσεις

Ηλιακή ακτινοβολία: μετρήσεις, μοντέλα και εφαρμογές στην ηλιακή ενέργεια

 Εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης σε μετεωρολογικές και περιβαλλοντικές χρονοσειρές

Μαθηματικά πρότυπα πρόγνωσης καιρού και ατμοσφαρικής ρύπανσης

solarmaps
quotes Ερευνητικά Έργα

MENA Hybrid Solar System (HYMENSO), 2016 – 2018

Intelligent Methods for solar resource and forecasting with the use of high spatial and temporal resolution datasets, 2016 – 2017

Pollution monitoring of ship emissions: an integrated approach for harbors of the Adriatic basin (Poseidon) (2014 - 2015)

Direct Normal Irradiance Nowcasting Methods for Optimized Operation of Concentrating Solar Technologies, DNICast (2013-2017)

ENvironmental Optimization of IRrigation Management with the Combined uSe and Integration of High PrecisIon Satellite Data, Advanced Modelling, Process Control and Business Innovation, ENORASIS (2012-2014)

Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας (2011-2013)

Contribution of Emission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy, CESAPO (2011-2014)

Weather Intelligence for Renewable Energy, WIRE (2010-2014)

Stable Isotopes in Biosphere-Atmosphere-Earth System Research, SIBAE (2009-2013)

 

 

 

 

 

 
solarmaps

Ανακοινώσεις

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Εργασιών

Δημοσιεύτηκε στις: 24/09/2018

Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Εργασιών

Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος

Ημερομηνία: Παρασκευή, 28-9-2018
Αίθουσα: Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, Κτίριο Β, 3ος όροφος

 

Ώρα: 11:00 - 12:00

Ομιλητής: Καμπούρης Εμμανουήλ

Τίτλος Ομιλίας: Εκτίμηση της επίδρασης του υετίσμου ύδατος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία σε παγκόσμια κλίμακα

Περίληψη: Πέρα από την τυπική ατμόσφαιρα, που αποτελείται κυρίως από άζωτο και οξυγόνο, υπάρχουν και άλλα συστατικά που επηρεάζουν την ηλιακή ακτινοβολία όπως είναι τα αιωρούμενα σωματίδια και οι υδρατμοί. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η επίδραση των υδρατμών στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στο έδαφος. Η συγκεκριμένη συνιστώσα της ηλιακής ακτινοβολίας θεωρείται σημαντική για τις ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως για παράδειγμα οι ηλιακοί πύργοι.

Η εκπόνηση της εργασίας αφορά όλη τη Γη. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για την περίοδο 2000-2017 από το όργανο Moderate Resolution Imaging Sprectroradiometer (ΜΟDIS) που είναι τοποθετημένο στο δορυφόρο TERRA της NASA. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάσθηκε η μείωση της άμεσης ακτινοβολίας στην διάρκεια της ημέρας λόγο της ύπαρξης των υδρατμών με τη χρήση αναλυτικού μοντέλου διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας. Επιπλέον, μελετήθηκαν οι διαφορές στους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τις μέσες κλιματολογικές τιμές και δόθηκε έμφαση σε περιοχές που εμφάνισαν αυξητική ή μειωτική τάση των υδρατμών κατά τη την υπό εξέταση  περίοδο.

Επιβλέπων: Ανδρέας Καζαντζίδης

 

Ώρα: 12:00 - 13:00

Ομιλητής: Μαρκαντώνης Ιάσωνας

Τίτλος Ομιλίας: Ανάπτυξη γεωστατιστικού προτύπου υπολογισμού της μέσης κλιματικής θερμοκρασίας της Ελλάδος

Περίληψη: Στην συγκεκριμένη εργασία αυτή γίνεται μια ανασκόπηση του γεωστατιστικού προτύπου που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του σύγχρονου ψηφιακού Κλιματικού Άτλαντα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Σκοπός μας είναι να διαπιστώσουμε αν ο ακριβέστερος υπολογισμός της ηλιακής ακτινοβολίας στο έδαφος, δίνει καλύτερα αποτελέσματα της χωρικής παρεμβολής της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας στην Ελλάδα. Η ακτινοβολία αποτελεί μια από τις 20 παραμέτρους του προτύπου MISH (Meteorological Interpolation based on Surface Homogenized data) που χρησιμοποιούνται στο γεωστατιστικό πρότυπο στο οποίο εφαρμόζονται ομογενοποιημένα δεδομένα θερμοκρασίας 52 σταθμών της ΕΜΥ της κλιματικής περιόδου 1971-2000. Παρουσιάζουμε επίσης μια μεθοδολογία υπολογισμού των αβεβαιοτήτων του γεωστατιστικού προτύπου που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του Κλιματικού Άτλαντα.

Αρχικά παρουσιάζουμε το κλίμα της Ελλάδας και τα κλιματικά δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε. Ύστερα αναλύουμε τη μεθοδολογία MISH και τα αποτελέσματα του έργου της ΕΜΥ. Γίνεται στατιστική ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων καθώς και των δικών μας αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται με μορφή χάρτη. Για την τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μας χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Jackknife και παρουσιάζουμε την τυπική απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας.

Επιβλέπων: Αθανάσιος Αργυρίου


top