quotes Ερευνητικοί Άξονες

 

 

 

 Μετρήσεις, έλεγχος ποιότητας και μέθοδοι επεξεργασίας και ομογενοποίησης μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών χρονοσειρών

Σταθερά ισότοπα (18Ο και 2Η) στη βροχή και τους υδρατμούς

Υπεριώδης ακτινοβολία: μετρήσεις, μαθηματική προτυποποίηση και βιολογικές δόσεις

Ηλιακή ακτινοβολία: μετρήσεις, μοντέλα και εφαρμογές στην ηλιακή ενέργεια

 Εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης σε μετεωρολογικές και περιβαλλοντικές χρονοσειρές

Μαθηματικά πρότυπα πρόγνωσης καιρού και ατμοσφαρικής ρύπανσης

solarmaps
quotes Ερευνητικά Έργα

MENA Hybrid Solar System (HYMENSO), 2016 – 2018

Intelligent Methods for solar resource and forecasting with the use of high spatial and temporal resolution datasets, 2016 – 2017

Pollution monitoring of ship emissions: an integrated approach for harbors of the Adriatic basin (Poseidon) (2014 - 2015)

Direct Normal Irradiance Nowcasting Methods for Optimized Operation of Concentrating Solar Technologies, DNICast (2013-2017)

ENvironmental Optimization of IRrigation Management with the Combined uSe and Integration of High PrecisIon Satellite Data, Advanced Modelling, Process Control and Business Innovation, ENORASIS (2012-2014)

Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας (2011-2013)

Contribution of Emission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy, CESAPO (2011-2014)

Weather Intelligence for Renewable Energy, WIRE (2010-2014)

Stable Isotopes in Biosphere-Atmosphere-Earth System Research, SIBAE (2009-2013)

 

 

 

 

 

 
solarmaps

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Δημοσιεύτηκε στις: 20/05/2017

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

 

Προϋποθέσεις επιλογής

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες ανατίθενται εφ’ όσον:

Υπάρχουν διαθέσιμα θέματα και οι φοιτητές να πληρούν κατ’ αρχήν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να έχουν επιλέξει την κατεύθυνση "Ενέργεια & Περιβάλλον"

Να έχουν επιτύχει στις εξετάσεις των ακόλουθων μαθημάτων (με οποιοδήποτε βαθμό): Μαθηματικά 1ου και 2ου εξαμήνου, Μηχανική – Ρευστομηχανική 1ου εξαμήνου, Θερμοδυναμική – Κυματική – Οπτική του 2ου εξαμήνου, Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική του 5ου εξαμήνου

Να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε βαθμό ο οποίος να τους επιτρέπει να διαβάζουν και να κατανοούν επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα.

Για τις περισσότερες διπλωματικές εργασίες απαιτείται πολύ καλή γνώση μιας γλώσσας προγραμματισμού για την επεξεργασία των δεδομένων.

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση akaza@upatras.gr μέχρι και την Πέμπτη, 25/5/2017. Στο μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται τα: ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, κινητό τηλέφωνο. Σε όλα τα μηνύματα, θα σταλεί επιβεβαίωση ότι έχουν παραληφθεί. Αν δεν λάβετε επιβεβαίωση, παρακαλώ επικοινωνήστε με τα μέλη του Εργαστήριου Φυσικής της Ατμόσφαιρας.

Η συνέντευξη των υποψηφίων θα γίνει το πρωί της Δευτέρας 29/5/2017, σε ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την συνέντευξη αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (όχι επίσημο, αρκεί εκτύπωση από το ψηφιακό άλμα ή την καρτέλα τους στη Γραμματεία). Τα αποτελέσματα της συνέντευξης θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξη και η διπλωματική εργασία θα αρχίσει με τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Εκθέσεις Προόδου: 10 Ιανουαρίου 2018, 30 Μαΐου 2018

Η τελική διπλωματική εργασία θα πρέπει να παραδίδεται στον επιβλέποντα τουλάχιστον 1 μήνα πριν την ημερομηνία λήξης της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου (Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Φεβρουαρίου).

Παραδοτέα

Διπλωματική εργασία σε έντυπη μορφή

Διπλωματική εργασία σε ηλεκτρονική μορφή (Microsoft word)

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Πρωτοβουλία

Ποιότητα εργασίας

Ποιότητα γραπτού κειμένου

Διάρκεια υλοποίησης

 

Yπενθυμίζεται ότι η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 9 διδακτικές μονάδες, άρα απαιτεί και την ανάλογη επένδυση χρόνου.

Πάτρα, 20/5/2017

 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

Αθανάσιος Α. Αργυρίου

Ανδρέας Ι. Καζαντζίδης

Ιωάννης Κιουτσιούκης

 

Καθηγητής

 

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Επίκουρος Καθηγητής

 


top