quotes Ερευνητικοί Άξονες

 

 

 

 Μετρήσεις, έλεγχος ποιότητας και μέθοδοι επεξεργασίας και ομογενοποίησης μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών χρονοσειρών

Σταθερά ισότοπα (18Ο και 2Η) στη βροχή και τους υδρατμούς

Υπεριώδης ακτινοβολία: μετρήσεις, μαθηματική προτυποποίηση και βιολογικές δόσεις

Ηλιακή ακτινοβολία: μετρήσεις, μοντέλα και εφαρμογές στην ηλιακή ενέργεια

 Εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης σε μετεωρολογικές και περιβαλλοντικές χρονοσειρές

Μαθηματικά πρότυπα πρόγνωσης καιρού και ατμοσφαρικής ρύπανσης

solarmaps
quotes Ερευνητικά Έργα

MENA Hybrid Solar System (HYMENSO), 2016 – 2018

Intelligent Methods for solar resource and forecasting with the use of high spatial and temporal resolution datasets, 2016 – 2017

Pollution monitoring of ship emissions: an integrated approach for harbors of the Adriatic basin (Poseidon) (2014 - 2015)

Direct Normal Irradiance Nowcasting Methods for Optimized Operation of Concentrating Solar Technologies, DNICast (2013-2017)

ENvironmental Optimization of IRrigation Management with the Combined uSe and Integration of High PrecisIon Satellite Data, Advanced Modelling, Process Control and Business Innovation, ENORASIS (2012-2014)

Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας (2011-2013)

Contribution of Emission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy, CESAPO (2011-2014)

Weather Intelligence for Renewable Energy, WIRE (2010-2014)

Stable Isotopes in Biosphere-Atmosphere-Earth System Research, SIBAE (2009-2013)

 

 

 

 

 

 
solarmaps

Δημοσιεύσεις

Έτος:  Επιλέξτε έτος
1. Energy efficiency of PV panels under real outdoor conditions–An experimental assessment in Athens, Greece, Gaglia A.G., Lykoudis S., Argiriou A.A., Balaras C.A., Dialynas E. , , Renewable Energy, 101:236-243, 2017

2. High resolution air temperature climatology for Greece for the period 1971 – 2000., A. Mamara, M. Anadranistakis, A.A. Argiriou, T. Szentimrey, T. Kovacs, A. Bezes, Z. Bihari , , Meteorol. Appl., 24: 191-205, 2017

3. Atmospheric impact of ship traffic in four Adriatic-Ionian port-cities: Comparison and harmonization of different approaches. , E. Merico, A. Gambaro, A. Argiriou, A. Alebic-Juretic, E. Barbaro, D. Cesari, L. Chasapidis, S. Dimopoulos, A. Dinoi, A. Donateo, C. Giannaros, E. Gregoris, A. Karagiannidis, A.G. Konstandopoulos, T. Ivoševic, N. Liora, D. Melas, B. Mifka, I. Orlic, A. Poupkou, K. Sarovic, A. Tsakis, R. Giua, T. Pastore, A. Nocioni, D. Contini, , Transportation Research Part D, 50: 431-445, 2017

4. High resolution WRF ensemble forecasting for irrigation: Multi-variable evaluation, Ioannis Kioutsioukis, Alexander de Meij, Hermann Jakobs, Eleni Katragkou, Jean-Francois Vinuesa, Andreas Kazantzidis, , Atmospheric Research, 167/156-174, 2016

5. Evaluation of WRF shortwave radiation parameterizations in predicting Global Horizontal Irradiance in Greece, Melina-Maria Zempila, Theodore M. Giannaros, Alkiviadis Bais, Dimitris Melas, Andreas Kazantzidis, , Renewable Energy, 86,831-840, 2016

6. Isotopic modeling of the sub-cloud evaporation effect in precipitation, V. Salamalikis, A. A. Argiriou, E. Dotsika, , Science of the Total Environment, 544:1059-1072, 2016

7. Periodicity analysis of d18O in precipitation over Central Europe: Time–frequency considerations of the isotopic ‘temperature’ effect, V. Salamalikis, A.A. Argiriou, E. Dotsika, , Journal of Hydrology, 534:150-163, 2016

8. Lightning activities and aerosols in the Mediterranean region, E. Proestakis, S. Kazadzis, K. Lagouvardos, V. Kotroni, A. Kazantzidis, , Atmospheric Research, 170,66-75, 2016

9. The effect of clouds on surface solar irradiance, based on data from an all-sky imaging system, P. Tzoumanikas, E. Nikitidou, A.F. Bais, A. Kazantzidis, , Renewable Energy, 95, 314-322, 2016

10. Lightning activity in the Mediterranean: quantification of cyclones contribution and relation to their intensity, E. Galanaki, Flaounas E., V. Kotroni, K. Lagouvardos, A. Argiriou , , Atmospheric Science Letters , 17(9):510-516, 2016

11. Recent trend analysis of mean air temperature in Greece based on homogenized data, A. Mamara, A.A. Argiriou, M. Anadranistakis, , Theor. Appl. Climatol., 126:543-573, 2016

12. Stable isotopic composition of atmospheric water vapor in Patras, Greece: A concentration weighted trajectory approach, V. Salamalikis, A.A. Argiriou, E. Dotsika , , Atmospheric Research, 152:93-104, 2015

13. The air quality of a Mediterranean urban environment and its relation to major meteorological parameters, A. Karagiannidis, A. Poupkou, T. Giannaros, C. Giannaros, D. Melas, A. Argiriou , , Water, Air & Soil Pollution, 226:2239, 2015

14. Cloud observations in Switzerland using hemispherical sky cameras, S. Wacker, J. Groebner, C. Zysset, L. Diener, P. Tzoumanikas, A. Kazantzidis, L. Vuilleumier, R. Stockli, S. Nyeki, N. Kampfer, , Journal of Geophysical Research, 120(2), 695-707, 2015

15. A modelling approach to determine how much UV radiation is available across UK and Ireland for health risk and benefit studies, A. Kazantzidis, A. Smedley, R. Kift, J. Rimmer, J.L. Berry, L.E. Rhodes, A.R. Webb, , Photochem. Photobiol. Sci., 14, 1073-1081, 2015

16. A ten-year analysis of the cloud-to-ground lightning activity over the Eastern Mediterranean region, E. Galanaki, V. Kotroni, K. Lagouvardos, A. Argiriou, , Atmospheric Research, 166(1):213-222, 2015

17. An Integrated Predictive Model of Population Serum 25-Hydroxyvitamin D for Application in Strategy Development for Vitamin D Deficiency Prevention, Kevin D Cashman, Andreas Kazantzidis, Ann R Webb and Mairead Kiely, , The Journal of Nutrition, doi:10.3945/jn.115.217968, 2015

18. The aerosol effect on direct normal irradiance in Europe under clear skies, E. Nikitidou, A. Kazantzidis, V. Salamalikis, , Renewable Energy, 68, 475-484, 2014

19. Estimation of direct normal irradiance from measured global and corrected diffuse horizontal irradiance, M.C. Kotti, A.A. Argiriou, A. Kazantzidis, , Energy, 2014

20. Further evidence of important environmental information content in red-to-green ratios as depicted in paintings by great masters, C.S. Zerefos, P. Tetsis, A. Kazantzidis, V. Amiridis, S.C. Zerefos, J. Luterbacher, K. Eleftheratos, E. Gerasopoulos, S. Kazadzis, A. Papayannis, , Atmospheric Chemistry and Physics, 14/2987-3-15, 2014


top