quotes Ερευνητικοί Άξονες

 

 

 

 Μετρήσεις, έλεγχος ποιότητας και μέθοδοι επεξεργασίας και ομογενοποίησης μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών χρονοσειρών

Σταθερά ισότοπα (18Ο και 2Η) στη βροχή και τους υδρατμούς

Υπεριώδης ακτινοβολία: μετρήσεις, μαθηματική προτυποποίηση και βιολογικές δόσεις

Ηλιακή ακτινοβολία: μετρήσεις, μοντέλα και εφαρμογές στην ηλιακή ενέργεια

 Εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης σε μετεωρολογικές και περιβαλλοντικές χρονοσειρές

Μαθηματικά πρότυπα πρόγνωσης καιρού και ατμοσφαρικής ρύπανσης

solarmaps
quotes Ερευνητικά Έργα

MENA Hybrid Solar System (HYMENSO), 2016 – 2018

Intelligent Methods for solar resource and forecasting with the use of high spatial and temporal resolution datasets, 2016 – 2017

Pollution monitoring of ship emissions: an integrated approach for harbors of the Adriatic basin (Poseidon) (2014 - 2015)

Direct Normal Irradiance Nowcasting Methods for Optimized Operation of Concentrating Solar Technologies, DNICast (2013-2017)

ENvironmental Optimization of IRrigation Management with the Combined uSe and Integration of High PrecisIon Satellite Data, Advanced Modelling, Process Control and Business Innovation, ENORASIS (2012-2014)

Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας (2011-2013)

Contribution of Emission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy, CESAPO (2011-2014)

Weather Intelligence for Renewable Energy, WIRE (2010-2014)

Stable Isotopes in Biosphere-Atmosphere-Earth System Research, SIBAE (2009-2013)

 

 

 

 

 

 
solarmaps

Δημοσιεύσεις

Έτος:  Επιλέξτε έτος
21. De praeceptis ferendis: good practice in multi-model ensembles, I. Kioutsioukis and S. Galmarini, , Atmospheric Chemistry and Physics, 14, 11791-11815, 2014

22. Accuracy of ground surface broadband shortwave radiation monitoring, L. Vuilleumier, M. Hauser, C. Félix, F. Vignola, P. Blanc, A. Kazantzidis, and B. Calpini, , Journal of Geophysical Research, 10.1002/2014JD022335, 2014

23. Skin Cancer Risks Avoided by the Montreal Protocol—Worldwide Modeling Integrating Coupled Climate-Chemistry Models with a Risk Model for UV, Arjan van Dijk, Harry Slaper, Peter N. den Outer, Olaf Morgenstern, Peter Braesicke, John A. Pyle, Hella Garny, Andrea Stenke, Martin Dameris, Andreas Kazantzidis, Kleareti Tourpali, Alkiviadis F. Bais, , Photochemistry and Photobiology, 89: 234–246, 2013

24. Weather maps classification over Greek domain based on isobaric line patterns, Athanassios Zagouras, Athanassios A. Argiriou, George Economou, Spiros Fotopoulos, Helena A. Flocas, , Theoretical and Applied Climatology, 114(3):691-704, 2013

25. The aerosol forcing efficiency in the UV region and the estimation of single scattering albedo at a typical West European site, E. Nikitidou, A. Kazantzidis, V. De Bock, H. De Backer, , Atmospheric Environment, 69, 313-320, 2013

26. Determination of measuring sites for solar irradiance based on cluster analysis of satellite – derived cloud estimations, A. Zagouras, A. Kazantzidis, E. Nikitidou, A. A. Argiriou, , Solar Energy, 97:1-11, 2013

27. Detection and Correction of Inhomogeneities in Greek Climate Temperature Series, Anna Mamara, Athanassios A. Argiriou, Manolis Anadranistakis, , International Journal of Climatology, 33: 2649–2666, 2013

28. Cloud detection and classification with the use of whole-sky ground-based images, A. Kazantzidis, P. Tzoumanikas, A.F. Bais, S. Fotopoulos, G. Economou, , Atmospheric Research, 113, 80-88, 2012

29. Reverse flood routing with the inverted Muskingum storage routing scheme, A. D. Koussis, K. Mazi, S. Lykoudis, A. A. Argiriou, , Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 12, 217-227, 2012

30. An advanced method for classifying atmospheric circulation types based on prototypes connectivity graph, Athanassios Zagouras, Athanassios A. Argiriou, Helena A. Flocas, George Economou, Spiros Fotopoulos, , Atmospheric Research, 118, 180-192, 2012

31. Homogenization of mean monthly temperature time series of Greece, Anna Mamara, Athanassios A. Argiriou, Manolis Anadranistakis, , International Journal of Climatology, Volume 33, Issue 12, October 2013, Pages: 2649–2666, 2012

32. On the differences of ultraviolet and visible irradiance calculations in the Mediterranean basin due to model- and satellite-derived climatologies of aerosol optical properties, E. Nikitidou, A. Kazantzidis, , International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.3638, 2012

33. Intelligent control system for reconciliation of the energy savings with comfort in buildings using soft computing techniques, Dounis, A.I., Tiropanis, P., Argiriou, A., Diamantis, A., , Energy and Buildings, 43 (1) pp. 66 - 74, 2011

34. The sensitivity of warm period precipitation forecasts to various modifications of the Kain-Fritsch convective parameterization scheme, Mazarakis, N., Kotroni, V., Lagouvardos, K., Argiriou, A.A., Anderson, C.J., , Natural Hazards and Earth System Science, 11 (5) pp. 1327 - 1339, 2011

35. Projections of UV radiation changes in the 21st century: impact of ozone recovery and cloud effects, A. F. Bais, K. Tourpali, A. Kazantzidis, H. Akiyoshi, S. Bekki, P. Braesicke, M. P. Chipperfield, M. Dameris, V. Eyring, H. Garny, D. Iachetti, P. Jöckel, A. Kubin, U. Langematz, E. Mancini, M. Michou, O. Morgenstern, T. Nakamura, P. A. Newman, G. Pitari, D. A. Plummer, E. Rozanov, T. G. Shepherd, K. Shibata, W. Tian, and Y. Yamashita, , Atmospheric Chemistry and Physics, 11, 7533-7545, 2011

36. Effects of cirrus cloudiness on solar irradiance in four spectral bands, A. Kazantzidis, K. Eleftheratos, C.S. Zerefos, , Atmospheric Research, 102, 452-459, 2011

37. An Efficient Approach to Spatiotemporal Analysis and Modeling of Air Pollution Data, Tsiotas G., Argiriou A. A., , Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics, Vol. 16, N. 3, 371-388, DOI: 10.1007/s13253-011-0057-7, 2011

38. Stable isotopic signature of precipitation under various synoptic classifications, Lykoudis S., Kostopoulou E., Argiriou A. A., 
, Physics and Chemistry of the Earth, 35, (9-12), 530-535, 2010

39. Variability of cloud-free ultraviolet dose rates on global scale due to modeled scenarios of future ozone recovery, A. Kazantzidis, K. Tourpali, A. F. Bais, , Photochemistry and Photobiology, 86(1), 117-122, 2010

40. Reconstructing of erythemal radiation levels in Europe for the last 4 decades, den Outer, P. N., Slaper, H., Kaurola, J., Lindfors, A., Kazantzidis, A., Bais, A. F., Feister, U., Junk, J., Janouch, M., Josefsson, W., , Journal of Geophysical Research, 115, D10102, 2010


top