quotes Ερευνητικοί Άξονες

 

 

 

 Μετρήσεις, έλεγχος ποιότητας και μέθοδοι επεξεργασίας και ομογενοποίησης μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών χρονοσειρών

Σταθερά ισότοπα (18Ο και 2Η) στη βροχή και τους υδρατμούς

Υπεριώδης ακτινοβολία: μετρήσεις, μαθηματική προτυποποίηση και βιολογικές δόσεις

Ηλιακή ακτινοβολία: μετρήσεις, μοντέλα και εφαρμογές στην ηλιακή ενέργεια

 Εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης σε μετεωρολογικές και περιβαλλοντικές χρονοσειρές

Μαθηματικά πρότυπα πρόγνωσης καιρού και ατμοσφαρικής ρύπανσης

solarmaps
quotes Ερευνητικά Έργα

MENA Hybrid Solar System (HYMENSO), 2016 – 2018

Intelligent Methods for solar resource and forecasting with the use of high spatial and temporal resolution datasets, 2016 – 2017

Pollution monitoring of ship emissions: an integrated approach for harbors of the Adriatic basin (Poseidon) (2014 - 2015)

Direct Normal Irradiance Nowcasting Methods for Optimized Operation of Concentrating Solar Technologies, DNICast (2013-2017)

ENvironmental Optimization of IRrigation Management with the Combined uSe and Integration of High PrecisIon Satellite Data, Advanced Modelling, Process Control and Business Innovation, ENORASIS (2012-2014)

Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας (2011-2013)

Contribution of Emission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy, CESAPO (2011-2014)

Weather Intelligence for Renewable Energy, WIRE (2010-2014)

Stable Isotopes in Biosphere-Atmosphere-Earth System Research, SIBAE (2009-2013)

 

 

 

 

 

 
solarmaps

Δημοσιεύσεις

Έτος:  Επιλέξτε έτος
41. Temporal trends in the stable isotope composition of precipitation: a comparison between the eastern Mediterranean and central Europe, S.P. Lykoudis, A.A. Argiriou, , Theor. Appl. Climatol., 1-9, doi 10.1007/s0074-010-0384-6, 2010

42. The sensitivity of numerical forecasts to convective parametrization during the warm period and the use of lighting data as an indicator for convective occurrence. , Mazarakis N., Kotroni V., Lagouvardos K., Argiriou A., 
, Atmospheric Research , 94 (4): 704-714, 2009

43. Clear sky UV simulations in the 21st century based on ozone and temperature projections from Chemistry-Climate Models, K. Tourpali, A. F. Bais, A. Kazantzidis, C. S. Zerefos, H. Akiyoshi, J. Austin, C. Bruhl, N. Butchart, M. P. Chipperfield, M. Dameris, M. Deushi, V. Eyring, M. A. Giorgetta, D. E. Kinnison, E. Mancini, D. R. Marsh, T. Nagashima, G. Pitari, D. A. Plummer, E. Rozanov, K. Shibata, and W. Tian, , Atmospheric Chemistry and Physics, 9, 1165-1172, 2009

44. Calculations of the human vitamin D exposure from UV spectral measurements at three European stations, A. Kazantzidis, A. F. Bais, M.M. Zempila, S. Kazadzis, P.N. den Outer, T. Koskela and H. Slaper, , Photochem. Photobiol. Sci., 8, 45–51, 2009

45. Evaluation of ozone column measurements over Greece with NILU-UV multi-channel radiometers, A. Kazantzidis, A. F. Bais, M.M. Zempila, C. Meleti, K. Eleftheratos, C.S. Zerefos,  , International Journal of Remote Sensing, 30, 4273-4281, 2009

46. Aerosol forcing efficiency in the UVA region from spectral solar irradiance measurements at an urban environment, S. Kazadzis, N. Kouremeti, A.F. Bais, A. Kazantzidis, C. Meleti, , Annales Geophysicae, 27, 2515-2522 , 2009

47. Spatial and temporal UV irradiance and aerosol variability within the area of an OMI satellite pixel, S. Kazadzis, A.F. Bais, D. Balis, N. Kouremeti, M.M. Zempila, A. Arola, E. Giannakaki, V. Amiridis, A. Kazantzidis, , Atmospheric Chemistry and Physics, 9, 4593-4601, 2009

48. Comparison of OMI NO2 tropospheric columns with an ensemble of global and European regional air quality models, Huijnen V, Eskes H, Amstrup B, Bergstrom R, Boersma K, Elbern H, Flemming J, Foret G, Friese E, Gross A, D'Isidoro M, Kioutsioukis I, Maurizi A, Melas D, Peuch V-H, Poupkou A, Robertson L, Sofiev M, Stein O, Strunk A, Valdebenito A, Zerefos C, Zyryanov D, , Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 9, 22271-22330, 2009

49. Statistical Assessment of changes in Climate Extremes over Greece (1955-2002), Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, , International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.2030, 2009

50. Satellite NO2 observations and model simulations of tropospheric columns over South-eastern Europe, Zyrichidou I, Koukouli ME, Balis DS, Katragkou E, Melas D, Poupkou A, Kioutsioukis I, van der A R, Boersma FK, van Roozendael M, Richter A, , Atmospheric Chemistry and Physics, 9: 6119-6134, 2009

51. Using data mining techniques for estimating minimum, maximum and average daily temperature values., Kotsiantis S., Kostoulas A., Lykoudis S., Argiriou A., Menagias K. , , Int J Math, Phys Eng Sci, 1 (1), pp. 16-20, 2008

52. Storms and Lightning Activity in Greece during the Warm Periods of 2003–2006., N. Mazarakis, V. Kotroni, K. Lagouvardos, A.A. Argiriou, , Journal of Applied Meteorology and Climatology, 47, 3089-3098, 2008

53. Spatially interpolated time series of δ18Ο in Eastern Mediterranean precipitation, Spyridon P Lykoudis; Athanassios A Argiriou; Elissavet Dotsika,  , Global and Planetary Change, Special Issue MedClivar Pisa 2008, manuscript ID D-08-00151R2, 2008

54. Long-term solar UV radiation reconstructed by ANN modelling with emphasis on spatial characteristics of input data, U. Feister, J. Junk, M. Woldt, A. Bais, A. Helbig, M. Janouch, W. Josefsson, A. Kazantzidis, A. Lindfors, P. N. den Outer, and H. Slaper, , Atmospheric Chemistry and Physics, 8, 3107-3118, 2008

55. A sensitivity study of the Regional Climate Model RegCM3 to the convective scheme with emphasis in CE and SE Europe, Zanis P, Douvis C, Kapsomenakis I, Kioutsioukis I, Melas D, Pal J, , Theoretical and Applied Climatology, DOI: 10.1007/s00704-008-0075-8, 2008

56. AMFIC Web Data Base - A Satellite System for the Monitoring and Forecasting of Atmospheric Pollution, Georgoulias AK, Kioutsioukis I, Symeonidis P, Kourtidis K , , Journal of Engineering Science and Technology Review, 1: 58-61, 2008

57. Statistical Downscaling of Daily Precipitation over Greece, Kioutsioukis I, Melas D, Zanis P, , International Journal of Climatology, 28: 679-691, 2008

58. Combined analysis of rainfall and lightning data produced by mesoscale systems in the central and eastern Mediterranean., D. Katsanos, K. Lagouvardos, V. Kotroni, A.A. Argiriou, 
, Atmospheric Research, 83(1), 55-63, 2007

59. Gridded dataset of the stable isotopic composition of precipitation over the Eastern and Central Mediterranean., S. Lykoudis and A.A. Argiriou, 
, J. Geophys. Res., 112, D18107-D18305, 2007

60. The relationship of lighting activity with microwave brightness measurements and spaceborn reflectivity profiles in the Central and Eastern Mediterranean., D.K. Katsanos, K. Lagouvardos, V. Kotroni, A.A. Argiriou, 
, Jounal of Applied Meteorology and Climatology, 46, 1901-1912, 2007


top